top of page
Search
  • trihlav

Analýza trhu nehnuteľností v okrese Martin 2Q/2020Spoločnosť TRIHLAV a.s. zverejňuje analýzu trhu nehnuteľností v okrese Martin za obdobie 2. kvartálu 2020. Dôvodom vzniku analýzy je záujem spoločnosti, ako developera, poôsobiť v okrese Martin a prispieť k profesionalizácii trhu v Martine.


Slovo od Ing. Michala Hederu, partnera TRIHLAV a.s.

Rozhodli sme pravidelne zverejňovať analýzu trhu nehnuteľností na kavrtálnej báze a poskytnúť tak užitočný nástroj pre rôznych účastníkov trhu nehnuteľností v Martine.


Analyza trhu nehnutelnosti 2Q okres Mart
Download • 2.50MB73 views0 comments
bottom of page