top of page

Profil spoločnosti

Vidíme príležitosti tam,
kde iní nie.

Skupina TRIHLAV má svoju činnosť rozdelenú do dvoch základných častí: Real Estate (nehnuteľnosti) a Private Equity (firemné investície).

V oblasti Real Estate skupina TRIHLAV ťaží zo svojej vertikálnej diverzifikácie v podobe vlastnej stavebnej spoločnosti, ktorá jej umožňuje časovo flexibilne realizovať svoje projekty a zároveň, byť nákladovo efektívnou a zäčšovať prídanú hodnotu vo svojich realitných projektoch.

V oblasti Private Equity sa skupina zemeriava na firemné investície prostredníctvom ktorých získava majoritné vlastnícke postavenie v spoločnostiach so silným a predikovateľným cash-flow.

IMG_7757.jpg
IMG_7764.jpg
Partner
Michal
Hedera

Zodpovedá za prípravu investičných projektov a finančnú stránku investícii. Člen investičnej komisie spoločnosti.

hedera@trihlav.sk

Partner
Richard
Heško

Zodpovedá za realizačnú fázu investícií a developerských projektov. Člen investičnej komisie spoločnosti.

 

hesko@trihlav.sk

bottom of page